کتابخانه سیار دشتستان استان بوشهر در جمع کودکان و نوجوانان دهقاید

کتابخانه سیار روستایی دشتستان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر، صبح ۲۷خرداد در روستاهای دهقاید به کودکان و نوجوانان این منطقه خدمت رسانی فرهنگی کرد.روخوانی کتاب بصورت جمعی، امانت دهی کتاب ، کارگاه کاردستی و ایستگاه بازی از جمله بخش های این برنامه بود.