آلبوم تصویری کارگاه آشنایی با داستانک نویسی

در روز ملی ادبیات کودک و نوجوان و به همت مرکز آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر و مرکز فرهنگی هنری عالیشهر، کارگاه یک روزه داستانک نویسی با عنوان"کوتاک"  ویژه اعضا مراکز فرهنگی هنری عالیشهر، بوشهر ۱ و بوشهر ۲ برگزار شد.