پادکست رادیو مرغک کانون

کل اخبار:1
  • داستان شکل‌گیری کانون در پادکست رادیو مرغک

    داستان شکل‌گیری کانون در پادکست رادیو مرغک

    در اولین شماره‌ی رادیومرغک داستان شکل‌گیری اولین مرکز کانون پرورش فکری در پارک لاله‌ی تهران، جایی که حالا به عنوان مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون مشهور و فعال است پرداخته و به همین بهانه، چرخی در تاریخچه‌ی این «اولین کتابخانه» زده‌ است و در ادامه قصه‌ی بازگشت دو کتاب پس از سال‌ها به کتاب‌خانه کانون طبس در استان خراسان جنوبی را بازگو می‌کند.