کد خبر: 215120
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۱ - ۰۸:۰۲
بازدید 918
فعالیتهای کتابخانه سیار روستایی شاهرود

فعالیتهای کتابخانه سیار روستایی شاهرود به گزارش روابط عمومی کانون :

کتابخانه سیار روستایی با مراجعه به مدارس روستاهای شاهرود و بسطام علاوه بر امانت کتاب اقدام به معرفی و روخوانی و جمله نویسی از کلمات جدید کتاب قورباغه چاه نشین استفاده نموده است .

  در شیوه کار با اعضا پس از معرفی کتاب از فواید کتاب خواندن و یادگیری لغات جدید و گنجینه لغات در ذهن ایشان سخن می گفتم و همچنین از صحیح خواندن و روانخوانی در اثر خواندن زیاد کتاب های داستان مختلف برایشان می گفتم و سپس از اعضا می خواستم که کتاب مذکور را به صورت هر نفر یک صفحه و با صدای رسا و به نوبت بخوانند و چنانچه عضوی درتلفظ صحیح لغات دچار اشکال بود به وی تلفظ صحیح را گوشزد می کردم پس از آن کلمات جدید و مهم کتاب را که قبلا گردآوری کرده بودم را به یکی از اعضا تحویل داده و از وی می خواستم بر روی تخته سیاه بنویسدپس از اتمام نوشتن کلمات را به صورت تک تک می خواندم و اعضا پس از من با صدای بلند تکرار می کردند و چنانچه کلماتی نیاز به معنی داشت معنی آن را نیز ذکر می کردم و در نهایت از ایشان می خواستم که با هر کلمه - جمله ای را که به ذهن ایشان می رسد بنویسند.