با همکاری اداره ی محیط زیست شهرستان نمین، مسابقه ی نقاشی در کانون برگزار شد

اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز نمین در استان اردبیل با هماهنگی اداره ی محیط زیست این شهرستان، به مناسبت هوای پاک مسابقه ی نقاشی را در دو شیفت برای اعضای پسر و دختر به صورت جداگانه اجرا کردند.
 در این مسابقه رئیس اداره ی محیط زیست شهرستان ضمن گرامی داشت هفته ی هوای پاک برای اعضا در مورد انواع آلودگی های هوا و آلاینده های صوتی صحبت کرد و با دادن بروشور اعضا را در راستای لزوم و اهمیت حفظ محیط زندگی راهنمایی کرد و حرفهای خود را با طرح سوالاتی در خصوص مسایل زیست محیطی و پاکیزه نگه داشتن هوا و اهمیت داشتن هوای سالم به پایان رساند.
 اعضا با کشیدن نقاشی با موضوع هوای پاک و  نوشتن شعار هوای پاک حق ماست و ما هوای پاک می خواهیم بیان کردند که به اهمیت حفظ محیط زیست و خطرات ناشی از آلودگی آگاهی دارند. مسابقه محیط زیست برای اعضای دختر و پسر در دو شیفت صبح و بعد از ظهر برگزار شد اعضا بعد از کشیدن نقاشی از سوی رئیس اداره ی محیط زیست شهرستان نمین هدایایی به رسم یادبود دریافت کردند.
 معرفی وقایع و ایام، معرفی کتاب، کارت پستال سازی، اجرای نمایش خلاق و انجام فعالیتهای فرهنگی و هنری و ادبی و... از برنامه های دیگری بود که این هفته در مرکز کانون نمین اجرا شد.