مربیان ایلامی  فعالیت های کانون  را به مدارس بردند

مربیان هیجده مرکز فرهنگی هنری ثابت کانون با حضور در مدارس حوزه مرکز خود فعالیت های فرهنگی ادبی هنری را برای دانش آموزان ایلامی به اجرا در آوردند

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام ،در راستای تعامل بیشتر کانون و مدارس در سراسر استان مربیان هیجده مرکز فرهنگی هنری ثابت کانون با حضور در مدارس حوزه مرکز خود فعالیت های فرهنگی ادبی هنری را برای دانش آموزان ایلامی به اجرا در آوردند این فعالیت ها که به صورت ثابت برای اعضای کانون در مراکز به اجرا در می آیند اکنون در مدارس برگزار شده و تا پایان اسفند ماه ادامه خواهد یافت بر اساس این گزارش کودکان ونوجوانان دختر و پسر حدود شصت مدرسه در سراسر استان از این فعالیت ها استفاده می کنند
تعامل کانون و آموزش و پرورش با توجه به هم سو بودن فعالیت هایشان در برنامه ریزی های ثابت این دو دستگاه فرهنگی جایگاه ویژه ای داشته وتاکنون برنامه های مختلفی را با به صورت مشترک به اجرا گذاشته اند
بیست ودو مرکز فرهنگی هنری ثابت ، سیار و پستی کانون پرورش فکری در سراسر استان ایلام به بچه های ایلامی خدمات فرهنگی ادبی هنری ارائه می دهند