فرهاد حسن زاده با نقد کتاب «زیبا صدایم کن» در کانون چهار محال و بختیاری

خودم را دست جریان داستان سپردم تا مرا هرکجا دوست داشت ببرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان: نقد کتاب « زیبا صدایم کن» با حضور نویسنده ی این رمان در اداره کل کانون برگزار شد.
در این نشست که و 130 نفر از اعضای نوجوان مراکز، شهرکرد، بن وسامان حضور داشتند نمایندگان نوجوان مراکز سوالات خود را در خصوص سوژه، درونمایه، حوادث واتفاقات، شخصیت ها، ارتباط موضوع کتاب با نیاز های نوجوان امروز و نگاه واقع گرایانه ی رمان بیان کردند.
براین اساس فرهاد حسن زاده نویسنده ی برجسته ی کشور در حوزه ی کودک و نوجوان و برنده ی جایزه ی آسترید لینگر 2017 در کشور سوئد در خصوص رمان «زیبا صدایم کن» با توجه به سوالات اعضای حاضر در جلسه مواردی را مطرح کرد.
وی با بیان اینکه عضو کانون بوده است به نوجوانان حاضر در جلسه گفت: قدر جایگاهی را که در آن قرار گرفته اید بدانید، خیلی از نویسندگان و هنرمندان مطرح کشور در مراکز کانون پرورش یافته اند و به اوج رسیده اند.
حسن زاده در خصوص تصویر جلد این کتاب افزود: نویسندگان بیشتر موافق این نیستند که تصویری از شخصیتها به مخاطب القاء شود و دوست دارند مخاطب خود تصاویر شخصیتها را با توجه به استنباطی که از متن داشته در ذهنش خلق کند.
وی رمان را بریده ای از زندگی واقعی دانست و گفت: ما نباید واقعیات را در رمان حذف کنیم و باید بتوانیم تصویری عینی برای مخاطب از زندگی و شخصیتهای داستان بوجود آوریم.
وی دیالوگ را بهترین شیوه برای توزیع اطلاعات در داستان عنوان کرد و افزود: برای تفکیک لحن شخصیتها و نشان دادن طبقه ی اجتماعی آنان باید بتوانیم به خوبی از دیالوگ در متن بهره ببریم.
در بخشهای جنبی این نشست دکتر سجاد نجفی از نیروهای آکادمیک استان به بررسی ویژگی های کتاب مورد نقد پرداخت و برگزیده ای از پایان نامه ی خود را در این باره عنوان کرد.
 نقد آثار ادبی اعضا واجرای نمایش نامه خوانی توسط اعضای مرکز سامان و ... از دیگر بر نامه های اجرا شده در این نشست بود .