نقاشی راهی مناسب برای فرهنگ‌سازی مصرف آب

داور هشتمین مسابقه و نمایشگاه دو سالانه بین‌المللی نقاشی کودکان و نوجوانان تهران خواستار آشنایی هر چه بیشتر کودکان و نوجوانان با روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، زهرا آبسوران داور هشتمین مسابقه و نمایشگاه دوسالانه بین‌المللی نقاشی کودکان و نوجوانان تهران گفت: موضوع این مسابقه در نهادینه کردن استفاده صحیح از آب در بین خانواده‌ها و از سوی کودکان اهمیت زیادی خواهد داشت.
معاون فرهنگی کانون آذربایجان‌غربی گفت: کودکان و نوجوانان ایرانی به محتوای موضوع پرداخته بودند و حس و حال موضوع مسابقه در نقاشی کودکان ایرانی بیشتر بود این درحالی‌است که آثار کودکان و نوجوانان خارجی بیشتر با تکنیک همراه بود.
وی با اشاره به این‌که باید از آثار کودکان و نوجوانان که به این مسابقه ارسال شده است بهره‌برداری بیشتری شود تصریح کرد: نقش کودکان و نوجوانان در فرهنگ سازی مصرف بهینه آب بسیار اهمیت دارد.
وی افزود: سطح آثار گروه سنی 13 تا 16 سال از نظر کیفی پایین‌تر از گروه سنی 4 تا 12 سال بود.
هشتمین مسابقه و نمایشگاه دو سالانه بین‌المللی نقاشی کودکان و نوجوانان تهران در سال 1395 با موضوع «آب» و «آزاد» و با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان سراسر جهان با راه‌های صرفه‌جویی در مصرف آب و آشنایی با پیامدهای ناشی از وقوع بحران آب، از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شده است.