میز خدمت‌ الکترونیک

مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی

مرکز تولید تئاتر

کتاب‌خانه مرجع

پرتال کودک 24

پرتال کودک و نوجوان

سایت کانون زبان ایران

کانون زبان ایران

سایت جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران

جشنواره پویانمایی 

جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی

جشنواره قصه‌گویی

سامانه بارگذاری ویدیو کانون

سایت بارگذاری ویدئو 


سامانه فراگیر آموزش

دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب‌بازی

 شورای نظارت بر اسباب‌بازی

شاپرک

صفحه ویژه کانون در روزنامه شاپرک

سامانه اداری(اتوماسیون)

دریافت فیش حقوق