کد خبر: 302573
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۷
قصه گویی یک رسانه است

مهدی آرایی مدرس و داور قصه گویی کشوری در جمع نوجوانان هرمزگانی قصه گویی یک رسانه دانست، رسانه ای که از طریق آن حرف های خود را به دیگران منتقل می کنیم.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان نشست مجازی آشنایی با ساختار هنرقصه گویی عنوان نشست مجازی بود که عصرگاه ۱۷دیماه ۹۹ با حضور مهدی آرایی توسط انجمن قصه گویی کانون پرورش فکری هرمزگان با شرکت اعضا نوجوان قصه گو، کارشناسان و مربیان رابط قصه در مراکز در فضای اسکای روم برگزار گردید.

الهام اشرافی جاسکی مسئول انجمن قصه گویی کانون پرورش فکری استان هرمزگان گفت: این نشست باتوجه به شعارآینده ساختنی است و باهدف ترویج قصه وقصه گویی وارتقا سطح کیفی قصه گویی برگزار گردید.

مهدی آرایی مدرس دوره درابتدا جهت ضرورت پرداخت به قصه گویی به ارائه تعریف سواد از نظریونسکو پرداخت وانواع سواد شامل سوادعاطفی، سوادارتباطی، سواد مالی، سواد تربیتی، سواد رایانه ای،  سواد سلامتی، سواد نژادی و قومی، سواد بوم شناختی، سوادتحلیلی، سوادانرژی، سوادعلمی و سواد رسانه را نام برد.

 آرایی گفت:قصه گویی یک رسانه است، رسانه ای که از طریق آن حرف های خود را به دیگران منتقل می کنیم.

سپس این مدرس قصه گویی کشوری به ارائه تعریف قصه گویی به صورت جامع پرداخت و گفت: اگرقصه ای را با بیان شفاهی و با تکیه برکلمات و براساس تخیّل و ماجرایی تعلیق گونه اجراکنیم و بازی رقیق و ملایمی را در چهره و بدن چاشنی این روایت شفاهی کنیم و روایتی منحصر به فرد را برایش در نظر بگیریم قصه گویی انجام داده ایم.

وی در ادامه عوامل موثر در قصه گویی موفق را بیان کرد و گفت:تخیل(دروغ هنری)، وصف زیبایی و حذف پرگویی و موسیقی قصه گویی ازموارد تاثیرگزار در یک قصه گویی موفق هست.

همچنین آرایی برای اینکه قصه گو بتواند قصه خیالی را برای مخاطب باور پذیر نماید ۳عنصر مهم تخیل،حقیقت مانندی وحساسیت را بیان کرد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =