جلسه آسیب شناسی کارگاه های تخصصی استان با حضورمسئولین مراکز ایلام برگزارشد

جلسه آسیب شناسی کارگاه های تخصصی توسط شورای فرهنگی استان با حضورحوزه معاونت فرهنگی استان ، مسئولین مراکز ایلام ودومرکز به عنوان نمایندگان مراکز شهرستانها در سالن جلسات اداره کل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون استان ،جلسه آسیب شناسی کارگاه های تخصصی با نگاهی به تعیین میزان شهریه توسط شورای فرهنگی استان ودومرکز به عنوان نمایندگان مراکز شهرستانها وبا حضور معاون فرهنگی ، کارشناس مسئول وکارشناسان حوزه معاونت فرهنگی در سالن جلسات اداره کل برگزار شد.

هاشمی معاون فرهنگی کانون استان دراین جلسه برحضورحداکثری مراکز درثبت نام کارگاه های تخصصی تاکید کردو برنامه ریزی دقیق را جهت برگزاری کارگاه ها مهم دانست .

وی افزود: تعداد کارگاه های تخصصی استان چه حضوری وچه مجازی بسیار کم است و قابل قبول نیست ودر برنامه ریزی جدید با تدابیر بهتر تعداد کارگاه ها افزایش یابد .

معاون فرهنگی کانون استان ایلام ادامه داد: خوشبختانه با تبدیل وضعیت مربیان پاره وقت هنری وادبی ، می توان از ظرفیت مهم این عزیزان در مراکز فرهنگی هنری کانون در راستای افزایش سطح کمی وکیفی کارگاه های تخصصی در تابستان بهره برد. زیراایشان علاوه برداشتن تجارب مفید، از انگیزه لازم نیز برخوردار شده اند .

وی با اشاره به ضرورت استفاده از قدرت تبلیغات های محیطی ومجازی در معرفی کانون وبرنامه وفعالیت های آن ادامه داد: بهره گیری از قدرت تبلیغات گسترده در فضاهای مجازی وحقیقی ، توجیه مناسب وموثروالدین واولیای تربیتی توسط مربیان مراکز در هنگام ثبت نام نقش مهمی در بالابردن آمارکارگاه های تخصصی خواهدداشت.

هاشمی ضمن تقدیراز تلاش ها همکاران حوزه معاونت فرهنگی مسئولین مراکز ومربیان گفت: انشاالله با همت وهمدلی وتعامل با والدین وبرخورداری از ظرفیت های فرهنگی هنری وادبی مربیان در مراکز وراهنمایی وهدایت ونظارت ستاد تابستانی پررونق، شادوبا نشاط برای کودکان ونوجوانان ایلامی به عنوان سرمایه های اصلی رقم بزنیم.

همچنین در این جلسه کارشناس مسئول نیز ضمن تشریح کامل دستورالعمل وشرایط برگزاری کارگاه های تخصصی در استان به بررسی عملکرد مراکز در کارگاه هاپرداخت وکیفی سازی واستفاده از ظرفیت هنرمندان استان رادرراستای رونق کارگاه ها واستفاده از مدرس برای فعالیت های خارج از تخصص مربیان کانون را لازم دانست ودر پایان کارشناسان این حوزه نیز در این خصوص ارائه نظر نموده و مسئولین مراکز نیز به بیان نظرات و راهکارهای پیشنهادی پرداختند .

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =