هفته ملی کودک در مراکز فرهنگی هنری کانون آذربایجان شرقی (۳)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی با 30 مرکز فرهنگی هنری ثابت، پستی و سیار در بزرگداشت هفته ملی کودک برنامه‌ها و فعالیت‌های متنوعی را باحضور کودکان و نوجوانان و مسئولین استانی و شهرستانی اجرا می‌کند.