حاشیه دیدار و نشست اعضاء کانون با نویسندگان و تصویرگران کتاب کودک و نوجوان در پردیس باغ کتاب

در حاشیه دیدار و نشست اعضاء کانون با نویسندگان و تصویرگران کتاب کودک و نوجوان بعد از ظهر پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ گروه‌های تئاتر با موضوع کودک و نوجوان در پردیس باغ کتاب به اجرا تئاتر پرداختند و اعضاء کانون با نویسندگان کتاب‌ها نیز بیشتر آشنا شدند.