نقاشی کودکان کانون در سطح شهر تهران

به مناسبت هفته ملی کودک نقاشی‌های برگزیده اعضا مراکز کانون استان تهران در مسابقه شهری که من دوست دارم به همت معاونت اجتماعی شهرداری تهران و مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سطح شهر تهران به نمایش گذاشته شد.