کارگاه برندسازی‌٬ بازاریابی و فنون فروش موفق در صنعت اسباب‌بازی

کارگاه «برندسازی‌٬ بازاریابی و فنون فروش موفق در صنعت اسباب‌بازی» در سالن کنفرانس شماره یک مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.