ویژه‌برنامه‌های دهه‌ی فجر در مراکز فرهنگی‌هنری کانون استان سمنان

با مشارکت مربیان مراکز فرهنگی‌هنری کانون میامی، بسطام، شماره دو دامغان، مهدی‌شهر، آرادان و کتابخانه‌ی سیار روستایی گرمسار، زنگ انقلاب در مدارس تحت پوشش این مراکز نواخته و نمایشگاه فرهنگی و هنری با موضوع انقلاب و... ویژه کودکان و نوجوانان برگزار شد.