هفته‌ی کتاب در مراکز سیار روستایی کانون سمنان به قلم دوربین

مربیان مراکز فرهنگی‌هنری سیار روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میامی، دامغان، سرخه، گرمسار و آرادان در هفته‌ی کتاب و کتاب‌خوانی با حضور در روستاهای تحت پوشش خود برای کودکان مناطق محروم و کم‌برخوردار به اجرای فعالیت‌های کتاب‌محور پرداختند.