بازدید مدیرعامل کانون از نمایشگاه تخصصی الگونما

مهدی علی‌اکبرزاده مدیرعامل و جمعی از مسوولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روز سوم بهمن ۱۴۰۰ از نمایشگاه تخصصی الگونما که با محوریت سبک زندگی و صنایع دستی در جهت الگوسازی برای نسل آینده برگزار شده بازدید کردند.