نخستین جلسه شورای فرهنگی کانون سمنان از نگاه دوربین

نخستین‌جلسه‌ی شورای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سمنان، سه‌شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ با حضور نبی‌اله خدابخشی مدیرکل و اعضای شورا در سالن کوثر، برگزار شد.