گرامیداشت روز جهانی زمین پاک در مراکز فرهنگی‌هنری کانون سیستان و بلوچستان

همکاران و اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سیستان و بلوچستان با اجرای برنامه‌های گوناگون فرهنگی و هنری به استقبال روز جهانی زمین پاک رفتند