کارگاه‌های رویداد ادبی «تهران به روایت دختران» در کانون

کارگاه‌های آموزشی رویداد ادبی «تهران به روایت دختران» با حضور نویسندگان کودک و نوجوان در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ۱۹ تا ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ در حال برگزاری است.