برگزاری نشست هماهنگی اجرای طرح «کانون مدرسه» در کانون

نشست هماهنگی اجرای طرح «کانون مدرسه» با حضور معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و جمعی از مدیران دو مجموعه روز ۲۲ آبان ۱۴۰۱ در کانون برگزا شد.