اجرای برنامه تماشاخانه سیار کانون در محله یاخچی آباد تهران

تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روز ۲۴ آبان با اجرای نمایش جک و لوبیای سحرآمیز در مجتمع دکتر شریعتی محله یاخچی‌آباد تهران مهمان دانش‌آموزان و خانواده‌ها بود.