نمایشگاه «چوب‌ها حرف می‌زنند» در مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون تهران

نمایشگاهی با عنوان «چوب‌ها حرف می‌زنند» شامل آثار خلاق مربیان مرکز شماره 2 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان که با تکنیک کلاژ(تکه چسبانی) و استفاده از چوب‌ها، میوه‌ها، دانه‌ها و گل‌ها خلق شده در مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون در خیابان حجاب تهران گشایش یافت.