نمایشگاه جوانه‌های آشنایی در کانون شاهرود به روایت تصویر

نمایشگاه «جوانه‌های آشنایی»؛ مجموعه‌آثار اعضای طرح کانون‌مدرسه در قالب کاردستی، نقاشی، سفالگری و نوشته‌های خلاق در مرکز فرهنگی‌هنری شماره یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شاهرود گشایش یافت.