اجراهای تماشاخانه سیار کانون در استان آذربایجان غربی

تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با نمایش «رینارد روباه»ه روزهای ۳۱ اردیبهشت و یک خرداد مهمان کودکان و نوجوانان مناطق مختلف شهری و روستایی استان آذربایجان غربی شد.