گردهم‌آیی مشترک مسوولان آموزش و پرورش سراسر کشور در تهران

گردهم‌آیی مشترک شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و روسای استانی دانشگاه فرهنگیان روز ۲۵ و ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد.