تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در روز دوم حضور در استان کرمان صبح یکشنبه مهمان کودکان و نوجوانان راین و عصر همان روز برای علاقه‌مندان گلباف برنامه اجرا کرد.