برگزاری ویژه برنامه‌های حجاب و عفاف در مراکز فرهنگی هنری کهگیلویه و بویراحمد

مراکز فرهنگی هنری یک و دو یاسوج ، باشت، لیکک و لنده با برگزاری ویژه برنامه‌های ایستگاه نقاشی و نمایشگاه‌های حجاب و عفاف این روز را گرامی داشتند.