برنامه‌ها و فعالیت‌های مراکز کانون استان اردبیل در هفته عفاف و حجاب(۲)

در پاسداشت هفته‌ی عفاف و حجاب، برنامه‌ها و فعالیت‌های مختلف فرهنگی، هنری و ادبی در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل به اجرا درآمد.