ورکشاپ هنرهای بومی و محلی "هنر ،خلاقیت ،توانایی" کهگیلویه و بویراحمد در آینه تصویر

در مراکز فرهنگی هنری شماره یک و ۲ یاسوج و سی سخت ورکشاپ هنرهای بومی و محلی و "هنر ،خلاقیت ،توانایی" و در دیگر مراکز فرهنگی هنری استان نمایشگاه دست سازه‌های اعضا برگزار شد .