گردهمایی نویسندگان و ناشران برای حمایت از کودکان غزه

گردهمایی نویسندگان و ناشران برای حمایت از کودکان غزه با عنوان «ساعت ۱۲ به وقت قدس» همزمان در بیست کشور روز ۲۷ آبان ۱۴۰۲ برگزار شد. در ایران این گردهمایی با همکاری اتحادیه و موسسات ادبی و نشر ایران و اتحادیه‌های ادبی و نویسندگان کشورهای عربی در سالن سوره حوزه هنری تهران برگزار شد.