گرامی‌داشت هفته کتاب در مراکز فرهنگی و هنری کانون استان کهگیلویه و بویراحمد

مراکز فرهنگی هنری یاسوج یک،سی سخت ، گچساران ۲ با دعوت از مدارس در مراکز خود و با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی هنری و ادبی هفته کتاب و کتاب‌خوانی را گرامی داشتند.