ایستگاه فرهنگی هنری کانون کهگیلویه و بویراحمد دریوم الله۲۲ بهمن

همزمان با چهل وپنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران اداره کل ومراکز کانون پرورش فکری سراسراستان در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن با برپایی ایستگاههای فرهنگی وهنری از کودکان ونوجوانان شرکت کننده در مراسم استقبال کردند.