اجرای برنامه‌های تماشاخانه سیار کانون در راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران

تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری در مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس در میدان فردوسی تهران مستقر و با حضور مربیان کانون استان تهران و هنرمندان مرکز تئاتر کانون به اجرای برنامه‌های متنوع از قبیل: اجرای سرود، نمایش فیلم، اجرای تئاتر و دیگر برنامه‌های فرهنگی برای کودکان و نوجوانان شرکت‌کننده پرداخت.

عکاس:

امیرحسین رحمانی