گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان آموزش و پرورش و سازمان‌های تابعه

گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان آموزش و پرورش و سازمان‌های تابعه روز ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.