سفر مدیرعامل و اعضای شورای معاونان کانون به استان کرمان

مدیرعامل و اعضای شورای معاونان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با سفر به استان کرمان از مراکز فرهنگی هنری این استان بازدید کردند و درجریان برنامه‌ها و نظرهای اعضا و مربیان این مراکز قرار گرفتند.