تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در روز دوم حضور خود برای بچه‌های مدرسه دخترانه آیت‌الله غفاری در محله فیروزآباد ، مدرسه استاد بهرامی در  شهرک الله‌آباد و شهرک صنعتی شهر کرمان نمایش « استخوان‌ماهی جادویی» را اجرا کرد.

این تماشاخانه به مدت یک هفته  از ۷ اردیبهشت در استان کرمان و با بیش از ۲۰ اجرا برای بچه‌های مناطق مختلف حضور دارد.