خدمات رسانی کانون پرورش فکری کهگیلویه و بویراحمد به کودکان عشایری

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کهگیلویه و بویراحمد در اقدامی با عنوان طرح"کانون و عشایر" برنامه های فرهنگی هنری و ادبی برای کودکان و نوجوانان عشایری برگزار کرد.