معرفی محمد مهدی محمودی ادیب به عنوان مدیر جدید دفتر مرکزی حراست کانون

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با صدور حکمی مدیریت دفتر مرکزی حراست کانون را به محمد مهدی محمودی ادیب سپرد

به گزارش روابط عمومی کانون، سید صادق رضایی بر اساس این حکم وی را "با عنایت به تعهد، تدین و توانایی های علمی و عملی و تجارب ارزشمندی که در طول سال های خدمت در دستگاه های فرهنگی و هنری اندوخته" ، به سمت مشاور خود و مدیر دفتر مرکزی حراست کانون منصوب کرده است. رییس هیات مدیره ومدیر عامل کانون در ادامه با اشاره به انتظار خود از مدیر جدید برای نصب العین قرار دادن مدیریت قرآنی و نبوی(ص) و تمسک به مکتب اهل بیت "علیهم السلام" تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را در این مدیریت ضروری دانسته است. در این حکم توجه به اصولی مانند رعایت اصل مردمی بودن، عدالت و انسانیت، در تمامی برنامه ها، بهره گیری از فطرت و طبیعت آرام، فکر مثبت، طبع متعادل، خوی نرم و صلح جویانه و رفتار مسالمت آمیز در کنار اثبات خیر اندیشی و روح منصف آمیخته با حکمت انسانی و جامعیت اخلاق اسلامی را در رفتار و عملکرد مدیر جدید حراست کانون ضروری دانسته شده است. در همین حال کرامت بخشیدن به آدمیت و حیثیت و شرف انسانی، ایجاد تعادل و توازن در نگاه به مجموعه ی هنرمندان و کارکنان کانون، پرهیز از افراط و تفریط و رعایت اعتدال از دیگر اصولی است که در این حکم به آن اشاره شده است تا مجموعه ی حراست کانون بتواند با محبوبیت، دردل ها نفوذ کرده و مامن و پناهگاه همگان باشد، به گونه ای که رفت و آمد در در این مجموعه برای هنرمندان و کارکنان لذت بخش و مایه مسرت و نشاط باشد. مدیر عامل کانون در پایان این حکم بر همکاری و همیاری همه کارکنان کانون در ستاد و استان ها به منظور تحقق این انتظارها با مدیر جدید حراست کانون تاکید کرده است. گفتنی است مدیریت دفتر مرکزی حراست کانون طی پنج سال گذشته بر عهده محمد باقر آدوسی بود که از بهمن ماه سال 1388 اداره ی معاونت فرهنگی کانون به وی سپرده شد.