رايزن فرهنگي سوريه در ايران از جشنواره يک هفته با کانون بازديد کرد

دکتر غسان کلاس رايزن فرهنگي سوريه در ايران و مدير مرکز فرهنگي سوريه از بخش هاي مختلف جشنواره يک هفته با کانون ديدن کرد

دکتر کلاس به همراه همسرش لما کلاس و مدير روابط عمومي رايزن فرهنگي سوريه از برنامه هاي فرهنگي، هنري و ادبي شانزدهمين جشنواره يک هفته با کانون که با محوريت فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقي تدارک ديده شده بود، بازديد کرد.رايزن فرهنگي سوريه در ايران، پيشتر با سيدصادق رضايي مديرعامل کانون ملاقات داشتند و در خصوص گسترش ارتباطات فرهنگي و هنري کودکان و نوجوانان ايران و سوريه و تدوين تفاهم نامه اي ميان طرفين گفت و گو کردند.مدير مرکز فرهنگي سوريه ضمن اظهار خرسندي از اين بازديد گفت: مربيان کانون با عشق و پي گيري هاي زياد، براي کودکان و نوجوانان کار مي کنند و اين قابل تقدير است.دکتر کلاس خاطرنشان کرد من مي دانستم که مسوولان ايران به کودکان و نوجوانان که نسل آينده کشورشان هستند اهميت ويژه اي قايلند و بعد از بازديد از جشنواره يک هفته با کانون، اين واقعيت را از نزديک لمس کردم.وي در ادامه گفت: غرفه ها و کارگاه هاي اين جشنواره به زبان کودکان و با اهداف بزرگ طراحي شده است و اين باعث مي شود که کودکان و نوجوانان بيشتر به تحقيق و پژوهش علاقه مند شوند.مدير مرکز فرهنگي سوريه، طرح کانون و مدرسه را مهم دانست و تاکيد کرد موسسه اي مثل کانون پرورش فکري در کنار مدرسه - که نقش مکمل يکديگر را دارند - براي رشد خلاقيت کودکان و نوجوانان مهم است.رايزن فرهنگي سوريه در ايران، اظهار اميدواري کرد که تعامل و تبادل فرهنگي کودکان و نوجوانان ايراني و سوري ادامه يابد و برنامه هاي مشترکي را در آينده نزديک با همکاري يکديگر برگزار خواهيم کرد. دکتر کلاس در ادامه گفت برگزاري کارگاه مشترک نقاشي بين بچه هاي ايراني و سوري به منظور کشيدن تابلو يي بزرگ و همچنين ترجمه داستان هاي مختلف به دو زبان فارسي و عربي از برنامه هايي است که به زودي براي آنان انجام خواهد شد.وي در خاتمه گفت در سوريه هم چند موسسه وجود دارد که برنامه هاي خاصي شبيه به فعاليت هاي کانون را به کودکان و نوجوانان ارايه مي کند.جشنواره يک هفته با کانون از 15 تا 22 مهر در مرکز آفرينش هاي فرهنگي و هنري کانون برگزار شد.