نشست مربیان هنری در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان سمنان

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان سمنان در مورخه 28 دی نشست مربیان هنری در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان سمنان برگزار گردید.

در این برنامه یک‌روزه که به همت دانایی کارشناس واحد هنری استان سمنان جهت آموزش کار با کودک و نوجوان در کارگاه هنری برگزار گردید.

تشریح کار و دستورالملهای مرتبط و شیوه نامه ها و فراخوانها ، شرکت در کار گاه عملی،شیوه اداری کارگاه های هنری ، آشنایی با مواد و ملزومات ، آزمون و جمع بندی مطالب پایان بخش کارگاه یک روزه مربیان هنری در مدیریت کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان سمنان می باشد.