کد خبر: 256289
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۲
بازدید 1255
کودکان امروز، بازیهای دیروز درمرکز فرهنگی هنری شماره سه اراک

اعضای مرکز فرهنگی هنری شماره سه اراک در تاریخ بیست اردیبهشت با ابتکاری جدید در فعالیت بازی و سرگرمی به محوطه پارک رفتند و در کنار پیرمرد های دوست داشتنی پارک به بازی پرداختند

مدتها بود که این پیرمردهای دوست داشتنی بازی دوز دست ساز خودشان را انجام می دادند، دریک روز خاطره انگیز کودکان امروز کنار کودکان دیروز نشستند و بازی دوز را از آنها یاد گرفتند با هدف احترام به پدربزرگ ها و آموختن تجربه هایشان و حفظ واحیای بازیهای سنتی، البته این پیرمردهای مهربان قول دادند بازیهای کودکیشان رادر جلسات بعدی به مرکز آورده وبه بچه ها معرفی کنند.