جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی «دونقطه:قصه» قم (۱)

۲۸ نفر از قصه‌گویان پذیرفته‌شده برای شرکت در مرحله‌ی استانی بیست و دومین جشنواره‌ی قصه‌گویی کانون‌پرورش‌فکری‌کودکان‌ونوجوانان صبح و عصر ۲ مهر ۱۳۹۸ در مجتمع فرهنگی هنری کانون استان قم با یکدیگر به رقابت پرداختند.