جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی «دونقطه:قصه» قم (۳)

۳ مهر ۱۳۹۸ دومین روز از مرحله‌ی استانی بیست‌ودومین جشنواره‌ی قصه‌گویی کانون‌پرورش‌فکری‌کودکان‌ونوجوانان در مجتمع فرهنگی هنری کانون استان قم برگزیدگان بخش‌های «زنان و مردان» و «دختران و پسران» معرفی شدند.