مراکز فرهنگی‌هنری سیستان و بلوچستان در روز «کودک، محیط زیست، میراث فرهنگی و گردشگری»

مربیان و اعضای مراکز فرهنگی‌هنری سیستان و بلوچستان در سومین روز از هفته ملی کودک با اجرای ویژه‌برنامه‌های گوناگون روز مراکز فرهنگی‌هنری سیستان و بلوچستان در روز «کودک، محیط زیست، میراث فرهنگی و گردشگری» را گرامی داشتند

برچسب‌ها