نمایش ، نشست و نقد و بررسی چهار انیمیشن در کانون

اجرای نمایش ، نشست و نقد و بررسی چهار انیمیشن "زری زری کاکل زری" "ماه من ماه ما" "فرفره" "این سو و آن سو" بعدازظهر سه‌شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ با حضور انیماتوران آثار در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون تهران برگزار شد.