برگزاری ویژه‌برنامه‌ی روز ملی کودک در مجتمع کانون پرورش فکری سیستان و بلوچستان

ویژه‌برنامه‌ی روز ملی کودک(کودک، صلح، بازی و نشاط) با حضور کودکان و مربیان و مسئولان در مجتمع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سیستان و بلوچستانبرگزار شد