همزمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی:

نشست ادبی «طنز در ادبیات کودک و نوجوان» با حضور فرهاد حسن‌زاده در قم

تعدادی از مربیان ادبی و فرهنگی‌هنری کانون استان، روز پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸ در سالن مرجع مجتمع فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قم در نشست ادبی «طنز در ادبیات کودک و نوجوان» با حضور فرهاد حسن‌زاده، شرکت کردند.