بازدید معاون تولید کانون از مجتمع‌ آفرینش‌های استان قم

حسین ربانی‌غریبی معاون تولید کانون، محسن حموله مدیرکل مرکز سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون، حامد میرزاحسینی مدیرنظارت بر چاپ و توزیع کانون و ویدا ملکی رئیس دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب‌بازی طی سفری از  مجتمع آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون قم و یک واحد تولیدی اسباب‌بازی در شهرک صنعتی شکوهیه  بازدید کردند.